Project Wereldpaviljoen 2018-2021

Project Wereldpaviljoen (Nederland) 2018-2021

In 2018 bestond SOS Meerlo-Wanssum 25 jaar. Als bestuur vonden we dit een gepast moment om een soort van jubileumproject te zoeken dat goed past bij de doelstellingen van de Stichting SOS. Onze Stichting heeft primair tot doel het stimuleren van bewustwording van de derde wereld. In 1993 bleek bij toeval dat het adopteren van een project voor een periode van enkele jaren en hiervoor in de regio actie voeren  leuke resultaten kon opleveren en de mensen dichter bij de Derde Wereld bracht. Er werd een scholen-werkgroep geformeerd die goede contacten opbouwde met de basisscholen in de 6 kerkdorpen van de Gemeente Meerlo-Wanssum. Al deze scholen bleken bereid om 1 x per 3 jaar het project van SOS ook tot hun project te maken. Dit heeft geleid tot mooie financiële resultaten maar vooral ook tot een flinke mate van bewustwording bij de schoolkinderen.

Inmiddels is uit de geest van SOS Meerlo-Wanssum in het mooie kloosterdorp Steyl het Wereldpaviljoen ontstaan. De aftrap vond plaats tijdens de Floriade 2012 in Venlo. Doel van het Wereldpaviljoen is om met name kinderen van basisscholen te bereiken door inleefateliers te bouwen, waarin de cultuur van een bepaald derde wereld land wordt nagebootst o.a. door de inzet van enthousiaste acteurs. Het eerste inleefpaviljoen betrof Nicaragua en in 2018 heeft SOS een donatie van € 10.000 ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van het Ghana-paviljoen. Dit is in 2019 officieel in gebruik genomen.

Omdat basisscholen slechts beperkte middelen hebben om kinderen naar musea en andere culturele instellingen te laten gaan heeft SOS Meerlo-Wanssum bij wijze van jubileum-project toegezegd de reiskosten voor alle basisschoolkinderen uit de Gemeenten Horst a/d Maas en Venray naar het Wereldpaviljoen te willen bekostigen. Hiertoe kregen de basisscholen de tijd gedurende het schooljaar 2018-2019 met uitloop tot 31 december 2019. Vervolgens is besloten het project te verlengen tot einde schooljaar 2019-2020, omdat lang niet alle basisscholen hier volledig gebruik van hadden gemaakt. Vanwege de Corona-crisis is inmiddels besloten het project nogmaals te verlengen tot het einde van schooljaar 2020-2021. Inmiddels heeft ongeveer 40% van het totaal aantal schoolklassen in de beide gemeentes hiervan gebruik gemaakt. Hiermee is een bedrag gemoeid van circa € 7.000.

Klik hier om naar de galerij te gaan.