Wij zijn SOS

SOS Meerlo-Wanssum staat voor Stichting Ontwikkelingssamenwerking Meerlo-Wanssum. Het is een vrijwilligersorganisatie welke in 1993 is opgericht in de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum. Dit gebeurde op initiatief van de Meerlonaren René Poels en Ten Duyf nadat de gemeenteraad gelden beschikbaar had gesteld voor bewustwordingsactiviteiten in de gemeente. Doel van SOS Meerlo-Wanssum is om jong en oud op een praktische en herkenbare wijze te informeren over en actief te betrekken bij onderwerpen als andere culturen, mondiaal bewustzijn, solidariteit en eerlijke handel. De gemeente Meerlo-Wanssum bestond op dat moment uit de volgende 6 kerkdorpen: Meerlo, Tienray, Swolgen, Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren.

SOS startte ambitieus met dertig vrijwilligers. SOS maakte de inwoners van de zes kerkdorpen bewust van de grote uitdagingen rond ontwikkelingssamenwerking en toonde aan dat een druppel op de gloeiende plaat wel degelijk zoden aan de dijk zet. Elke 3-4 jaar adopteerde de organisatie een concreet project om dit doel kracht bij te zetten. Het project heeft altijd een binding met (voormalige) inwoners uit de 6 dorpen. Bij de projecten werden de basisscholen van alle 6 dorpen rechtstreeks benaderd en hieruit ontstond de erg gedreven en succesvolle scholenwerkgroep, welke helaas enkele jaren geleden door het wegvallen van enkele essentiële vrijwilligers is opgehouden te bestaan. Alle basisscholen bleken al snel bereid om gedurende een projecttraject van 3 jaar het SOS project telkens voor 1 jaar te steunen.

Ook vormde er zich een jongerengroep die zich SOS-Young noemt. Zij hebben een aantal leuke initiatieven opgezet, maar door spreiding van de initiatiefnemers over het land vanwege studie was het lastig deze groep in stand te houden.

Bij veel verenigingen in de gemeente worden presentaties gehouden en/of films vertoond. SOS timmert flink aan de weg met veel media aandacht, eigen documentaires maar ook door bijzondere acties als het beschilderen van bushokjes en het plaatsen van een Paaseilandbeeld op de rotonde in Wanssum. 

In 2000 ontvangt de organisatie de zilveren erepenning van de gemeente Meerlo-Wanssum als waardering en erkentelijkheid voor zeer bijzondere verdiensten op het gebied van het bewustwordingsproces van de derde-wereld-problematiek en de hulpverlening aan deze landen.

Elk jaar, voor het eerst in 1994, werd een project afgesloten met een Wereldfestival; voor het laatst in 2016. Had dit festival bij de eerste keer een specifiek inzamelingsdoel, daarna is het meer een dankfeest geworden voor de vele vrienden, donateurs en sponsoren van SOS. Zonder hun financiële steun en daadkracht kan SOS niet bestaan.

In 2010 leidde een gemeentelijke herindeling tot opsplitsing van de 6 kerkdorpen over de buurgemeenten Horst a/d Maas en Venray. Dit gaf aanleiding om het werkgebied uit te breiden over deze beide gemeentes. Op onderstaande wereldkaart is aangegeven in welke landen SOS tot dit moment met projecten actief is geweest.

Om voor de steun van SOS in aanmerking te komen is de lat voor projecten wel steeds hoger gelegd. Er wordt met name gekeken naar:

  • Eigendom van hetgeen wordt gerealiseerd.
  • Bestuurlijke structuur van de aanvragende organisatie.
  • Voldoende draagvlak bij (lokale) overheid en bevolking.
  • Volledige en goed gespecificeerde begroting.
  • Waarborging van de continuïteit, o.a. door een goed overdacht verdienmodel.