Wij zijn SOS

SOS Meerlo-Wanssum, is een vrijwilligersorganisatie welke in 1993 is opgericht in de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum. Dit gebeurt op initiatief van de Meerlonaren René Poels en Ten Duyf nadat de gemeenteraad gelden beschikbaar heeft gesteld voor bewustwordingsactiviteiten in de gemeente. Doel van SOS Meerlo-Wanssum is om jong en oud op een praktische en herkenbare wijze te informeren over en actief te betrekken bij onderwerpen als andere culturen, mondiaal bewustzijn, solidariteit en eerlijke handel.

SOS start ambitieus met dertig vrijwilligers. Alle basisscholen werken mee en bij veel verenigingen in de gemeente worden presentaties gehouden en/of films vertoond.

SOS maakt inwoners van de zes kerkdorpen bewust van de grote uitdagingen rond ontwikkelingssamenwerking en toont aan dat een druppel op de gloeiende plaat wel degelijk zoden aan de dijk zet. Elke 3-4 jaar adopteert de organisatie een concreet project om dit doel kracht bij te zetten. Het project heeft altijd een binding met (voormalige) inwoners uit de dorpen Meerlo, Tienray, Swolgen, Blitterswijck, Wanssum of Geijsteren. SOS timmert aan de weg met veel media aandacht, eigen documentaires maar ook door bijzondere acties als het beschilderen van bushokjes en het plaatsen van het Paaseilandbeeld op de rotonde in Wanssum. 

In 2000 ontvangt de organisatie de zilveren erepenning van de gemeente Meerlo-Wanssum als waardering en erkentelijkheid voor zeer bijzondere verdiensten op het gebied van het bewustwordingsproces van de derde-wereld-problematiek en de hulpverlening aan deze landen.

Elk jaar, voor het eerst in 1994, wordt een project afgesloten met een Wereldfestival. Heeft dit festival bij de eerste keer een specifiek inzamelingsdoel, daarna is het meer een dankfeest geworden voor de vele vrienden, donateurs en sponsoren van SOS. Zonder hun financiële steun en daadkracht kan SOS niet bestaan.