Organisatie

Oprichtingsdatum: 23-04-1993

Inschrijving KvK: 41064261

Samenstelling bestuur:

  • Voorzitter: Dionne Boks
  • Secretaris: Carla Hanraets
  • Penningmeester: Peter Lenders

Doelstelling:

In de statuten van de Stichting staat met name ‘Interactieve bewustwording van samenlevingsproblemen’ centraal en dit voornamelijk in niet-Westerse Ontwikkelingslanden. Daarnaast is ‘Fondswerving voor een bepaald doel’ een van de statutaire doelstellingen van de Stichting, hetgeen altijd is gerealiseerd door aangedragen projecten financieel zoveel mogelijk te steunen door het werven van fondsen en het met eigen initiatieven inzamelen van gelden.

Visie:

De maatschappelijke veranderingen in de opvattingen over ontwikkelingshulp hebben ertoe geleid, dat ook onze Stichting haar visie op de invulling van de statutaire doelstellingen heeft aangepast.

In de toekomst komt het accent meer te liggen op het stimuleren van bewustwording bij name kinderen en jongeren door een directe benadering of door het steunen van initiatieven in Nederland die zich hiermee bezig houden. Een actueel voorbeeld hiervan is ons project Wereldpaviljoen te Steyl.