Straatkinderen Rio de Janeiro (Brazilië) 1993-1996

In 1984 start gevangenispastor Rodrigo met het opzoeken van Straatkinderen in Rio de Janeiro, om te voorkomen dat ze in de gevangenis belanden. In 1986 richt hij in samenwerking met de uit Zuid-Limburg afkomstige Pater Martin Cox de Stichting Sao Martinho (Sint Martinus) op. In 1988 wordt het eerste tehuis gebouwd, dat nog steeds in gebruik is als het vormingshuis voor de eerste opvang. Meerdere huizen volgen.

De Stichting kent 4 werkterreinen:

  • De basisrechten van het kind: onderwijs, voeding, gezondheidszorg, ontspanning, waardigheid en genegenheid.
  • Preventie; werkzaam zijn in de favela’s om de kinderen zo vroeg mogelijk op te kunnen vangen.
  • Verdediging van de rechten van het kind; ze beschermen tegen uitbuiting en bedreigingen.
  • Brede vorming voor de medewerkers van Sao Martinho.

Het project dat SOS Meerlo-Wanssum adopteert voor Sao Martinho is:

  • De inrichting van een tehuis voor straatmeisjes die zwanger zijn of al een baby hebben.  In het tehuis komt plaats voor 30 meisjes die voorheen als straatkind door de stad slenterden.
  • De personele lasten van 14 medewerkers.

Het gebouw wordt gekocht door het Brits Consulaat en geschonken aan Sao Martinho. Uiteindelijk bij de afsluiting van het project in 1996 is een totaalbedrag ingezameld van HFL 122.500 / € 55.588, waaronder grote bijdragen van de Gemeentes Meerlo-Wanssum en Venlo en een bijdrage van het NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling).

Rio-dag

Op 7 augustus 1994 wordt een grote inzamelingsactie gehouden tijdens het eerste wereldfestival op het terrein van vakantiepark Het Roekenbosch te Blitterswijck onder de naam: RIO-dag. Op deze dag bezoeken circa 4.000 bezoekers het festival dat bijna HFL 60.000 opbracht. Een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van SOS Meerlo-Wanssum. Bijzondere gasten zijn Pater Martin Cox en de nationale bekendheid genietende ‘Klazien uut Zalk’ met haar geneeskrachtige kruiden.

Huidige status project

De Stichting Sint Martinus is nog steeds actief en het tehuis is er nog steeds en maakt onderdeel uit van een groter opvangcomplex van meerdere huizen voor straat- en favelakinderen in de wijk Vicente de Carvalho.

In 2017 heeft SOS € 5.000 ter beschikking gesteld voor de opleiding tot jurist van een van voormalige straatkinderen. Het uiteindelijke doel is een juridische afdeling die opkomt voor de rechten van het straatkind en niet alleen in Rio de Janeiro.

Klik hier om naar de galerij te gaan.