Project Sulawesi (Indonesië) 1998-2002

In 1998 wordt een door Meerlonaar Jan Camps en Horstenaar Erik Boots aangedragen project op Sulawesi door SOS Meerlo-Wanssum verkozen voor de komende 3 jaar. Beide zijn als vrijwilliger verbonden aan de in 1985 door de Nederlandse broeder Han Gerritse opgerichte Stichting Yamaru op Sulawesi. Het project omvat:

  • Een land- en tuinbouwproject; doelstelling is om 6 gezinnen van 5 personen een vast maandinkomen te verschaffen uit de teelt en verkoop van landbouwprodukten.
  • Een pluimveeproject; doelstelling is om 10 gezinnen een vast maandinkomen te verschaffen uit de verkoop van eieren en jonge kippen.
  • Een boerencoöperatie voor arme boeren; doelstelling is een coöperatie voor maximaal 59 arme boeren door aankoop en bouwrijp maken van grond waarop zij gezamenlijk veel gevraagde groenten gaan telen en verkopen.

Door SOS Meerlo-Wanssum wordt een bedrag ingezameld van HFL 34.750 / € 15.767. Door het NCDO  wordt een subsidie toegekend van HFL 38.528 / € 17.483. Totale projectopbrengst € 33.250.

Parallel aan deze agrarische projecten wordt door de jongeren groep van SOS voor de zelfde gemeenschap een gezondheidszorg project gestart:

  • Een revalidatiecentrum voor Lichamelijk Gehandicapten (vooral kinderen) die een verborgen leven leiden in combinatie met een opleiding voor fysiotherapeuten.

Gesteund door moederorganisatie SOS Meerlo-Wanssum wordt door SOS-Young middels door scholen en scholieren gevoerde acties een bedrag ingezameld van
HFL 10.745 / € 4.875. Hiermee ziet tevens de werkgroep Onderwijs het daglicht. Door Wilde Ganzen wordt dit aangevuld met een subsidie van HFL 12.756 / € 5.706. Totale projectopbrengst € 10.581. Met dit geld wordt het opvanghuis gebouwd en ingericht en wordt tevens een begin gemaakt met de opzet van een opleiding voor fysiotherapeuten.

Indonesië-dag

Het project Sulawesi wordt bekroond met de Indonesië-dag op 27-08-2000, gehouden op het manage-terrein in Meerlo, waar we ongeveer 3.000 betalende bezoekers mogen verwelkomen. Eregasten zijn de culturele attaché van de Indonesische Ambassade en Eric Boots met zijn Indonesische partner. Speciaal zijn een heuse Pasar Malam en Parasailen.

Huidige status project

In een enigszins gewijzigde opzet wordt in 2000 gestart met 3 coöperaties van elk 80 boerengezinnen. Van deze coöperaties is in 2016 de laatste opgeheven, nadat veel lokale boerengezinnen er hun voordeel mee hebben gedaan.  Omdat terugbetalen van de voorgefinancierde bedragen een probleem bleek te zijn, is er lokaal tijdig het besluit genomen ermee te stoppen.

Het revalidatiecentrum is inmiddels uitgegroeid tot heen heus opvangcentrum voor ruim 20 zwaar gehandicapte kinderen.  Een centrum voor gehandicapte jong-volwassenen is in de planning. Bedoeling is dat de kinderen op latere leeftijd hier naartoe kunnen worden overgeplaatst om plaats te maken voor nieuwe kinderen. In de nabijheid is inmiddels een volwaardig opleidingscentrum ontstaan voor fysiotherapeuten dat plaats biedt aan 60 studenten.

Voor wat betreft de continuïteit wordt het revalidatiecentrum overstelpt met steun in natura zowel lokaal als regionaal. Echter wanneer het om vervangingsinvesteringen gaat ontbreekt het vaker aan kapitaal. Hiertoe worden momenteel nieuwe bronnen aangeboord in Nederland.

Klik hier om naar de galerij te gaan.