Project School on Wheels Chennai (India) 2010-2012

Het project is aangedragen door Diny v/d Heijden uit Meerlo namens de Stichting Helpende Handen uit Venray. Deze Stichting ondersteunt al vele jaren de Indiase organisatie Udavum Karangal. Deze organisatie wordt geleid door Steven Vidyaakar, regionaal ook wel bekend als Pappa Steven. Zelf opgegroeid als weeskind in een sloppenwijk en later sociaal werker geworden, heeft hij zich tot doel gesteld de verschoppelingen uit de maatschappij op te vangen en een menswaardig bestaan te bieden.  Aan de rand van de metropool Chennai (voorheen Madras) heeft hij dagelijks onderwijs gecreëerd voor 2.500 kansarme kinderen.

Chennai is één grote bouwput waarvoor duizenden complete gezinnen uit het noorden worden geronseld als bouwvakkers. Hun kinderen zwerven doelloos door de stad of over de bouwplaatsen zonder onderwijs en gezonde voeding. Zodra ze sterk genoeg zijn moeten ze mee sjouwen op de bouwplaats. Pappa Steven heeft het plan opgevat om het onderwijs naar de kinderen toe te brengen middels een rijdende schoolklas. Van belang is echter dat er medewerking komt van de aannemers op de bouwplaatsen.

Het project School on Wheels dat SOS Meerlo-Wanssum adopteert omvat:

  • Een rijdende schoolbus om deze bouwplaatsen te bezoeken en onderwijs te bieden aan deze kinderen; tevens gezonde maaltijden, kleding en gezondheidszorg.
  • Maatschappelijk werkers zullen worden ingezet om de aannemers op de bouwplaatsen over te halen deze schoolbus toe te laten.
  • Leerkrachten worden opgeleid voor dit project.
  • SOS financiert 3 jaar lang de exploitatie van de rijdende bus inclusief de salarissen.

Het project wordt begroot op € 75.000 en met de steun van Wilde Ganzen/NCDO slaagt SOS Meerlo-Wanssum er ook nu weer in dit project tot een goed einde te brengen.

Steunproject Mieke & Friends

De in Geijsteren woonachtige kunstenares Mieke van Uden (helaas is ook zij ons inmiddels veel te vroeg ontvallen) start in 2010 met een geweldig steun-project. Sedert 1992 organiseert zij elke 2 jaar een Kunstmanifestatie in het dorp Geijsteren. Zij ontwerpt een beeld en vraagt 54 Kunstenaars die zij kent als exposanten van eerdere Kunstmanifestaties, een eigen aankleding te bedenken voor haar beeld. Alle 54 uniek aangeklede ontwerpen worden gepresenteerd op een expositie waar ze ook te koop worden aangeboden. Tezamen met meerdere verkoopacties en de uitgave van een kunstboek over het beeldenproject, resulteert dit in circa 50% van het benodigde projectbedrag.

Wereldfestival Meerlo-Wanssum

Op 2 september 2012 wordt de inzameling voor het project afgesloten met wederom een Wereldfestival. Deze keer wordt het gehouden rondom het zalencomplex van ’t Brugeind in Meerlo. Hoogtepunt is de komst van Pappa Steven persoonlijk.

Huidige status project

In 2012 ging de eerste bus de weg op en inmiddels heeft het project op diverse plekken in India navolging gevonden, tot in de hoofdstad Delhi toe. Ondanks het feit dat er in het begin achterdocht en weerstand was bij de aannemers, zagen zij weldra in dat het onderwijs voor de kinderen beter gemotiveerde ouders opleverde.

Er is nog regelmatig contact met de organisatie Udavum Karangal en Pappa Steven. Bovendien heeft deze organisatie ook langlopende contacten met het voortgezet onderwijs in de Gemeente Venray.

Klik hier om naar de galerij te gaan.