School voor dove kinderen Jiboro (Gambia) 2013-2016

Het project werd aangedragen door de familie Goumans-Coenders uit Meerlo. In 2013 waren Anita en Leo Goumans 25 jaar getrouwd en zochten een bijzondere manier om dit te vieren. Hun neef Leon Oltheten, die voor een sportstudie een opdracht in het dorp Jiboro in Gambia had uitgevoerd, kwam hierbij in contact met de in deze regio al jaren actieve Nederlandse Stichting Care Foundation The Gambia. Hij vertelde Anita en Leo over de wens van deze stichting, om in Jiboro een school voor dove kinderen te bouwen.

Dove kinderen, deels als gevolg van genetische afwijkingen, komen in grote getale voor in in de grensstreek van Gambia en Senegal. Deze kinderen kunnen met niemand communiceren en krijgen geen kans op een zelfstandige maatschappelijke toekomst. Ze worden vaak verborgen gehouden en komen amper in het openbaar. Dit initiatief werd door de familie meteen geadopteerd en aangedragen bij SOS Meerlo-Wanssum. De Stichting Care Foundation The Gambia uit Haarlem had gedurende de ruim 15 jaar van haar bestaan in het dorp Jiboro reeds een kleuterschool, medische post, een vrouwentuin en een skill-centre gerealiseerd.

Het project van de speciale school voor dove kinderen zoals dit is aangedragen bij SOS Meerlo-Wanssum omvat:

  • De bouw van een schoolgebouw met 3 klaslokalen en een kantoortje.
  • De bouw van een overdekte schaduwplaats op het speelterrein.
  • De bouw van een watervoorziening, toiletten en een sceptic tank.
  • Inrichting van de school.
  • Opleiding leerkrachten speciaal voor doven-onderwijs.
  • Aanschaf van een schoolbus. Deze zal naast het transport van de kinderen eveneens worden ingezet voor taxivervoer, om zo geld te verdienen voor de exploitatie van de school.

Het project wordt begroot op € 70.000 en krijgt wederom financiële steun van Wilde Ganzen. De familie Goumans heeft 3 jaar lang als motor van het project gefungeerd in samenwerking met SOS Meerlo-Wanssum en de Care Foundation The Gambia.
Het project is feestelijk afgerond tijdens het Wereldfestival 2016, waar een cheque van € 76.930 werd gepresenteerd als uiteindelijke opbrengst van het project.

Steunacties van Serviceclub Raam en Maas uit Beers

Als donateur een bijzondere vermelding voor de Serviceclub Raam en Maas uit Beers. Zij hebben 2 jaar lang het project in Jiboro mede geadopteerd en de opbrengst van alle door hen opgezette acties en activiteiten gedoneerd aan het project; o.a. 2 kunstmanifestaties, een walking diner en een muziekconcert. Hiermee hebben zij een substantiële bijdrage geleverd aan het financieel slagen van het project.

Huidige status project

Inmiddels is de doelstelling van het project verbreed in die zin dat de school ook geschikt zal zijn voor kinderen met andere beperkingen, met name slechtziendheid. De school heeft de steun van het Ministerie van Onderwijs in Gambia dat ook garant gaat staat voor de salarissen van de leerkrachten. De officiële opening is in het najaar van 2016 geschiedt door de Gambiaanse autoriteiten met veel feestelijk vertoon en een heuse uitzending in de regionale media.

Klik hier om naar de galerij te gaan.