Project Kalundu View (Zambia) 2006-2010

Het project is aangedragen door de Hetty Denen Stichting uit Sambeek. Deze stichting heeft in een naburig dorp al gezorgd voor een school en een kliniek. Hetty Denen is een oud-inwoner uit Meerlo. Het betreft een scholenproject in de leefgemeenschap Kalundu View in Zambia ter vervanging van de reeds aanwezige maar ontoereikende schoolvoorziening en omvat:

  • Een school met 3 klaslokalen en sanitair voor 219 leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar.
  • Bijscholing/opleiding voor 4 leerkrachten.

Het project heeft de steun van het Ministerie van Onderwijs en wordt lokaal begeleid door (de inmiddels overleden) Engelse Sonia Doras, die als onderwijzeres reeds 40 jaar werkzaam is in de regio.  Het project wordt begroot op € 49.000.

Het vereiste bedrag wordt ruimschoots gehaald en wanneer op 23 maart 2009 de officiële opening plaats vindt in bijzijn van de Nederlandse Ambassadeur, krijgen reeds 214 kinderen les van 3 gediplomeerde leerkrachten en worden er nog 2 eens leerkrachten opgeleid. De overheid waarborgt de salarissen.
De acties van SOS Meerlo-Wanssum zijn mede door de steun van Wilde Ganzen zo succesvol verlopen, dat de opbrengst ervan voldoende is voor de start van een vervolgproject:

  • 3 Lerarenwoningen met sanitaire voorziening.

Totale kosten van dit vervolgproject bedragen € 39.000. Opnieuw wordt ook dit streefbedrag gehaald en weer niet op de laatste plaats dankzij de welkome bijdragen van Wilde Ganzen en het NCDO.
Eind 2010 wordt het project opgeleverd. hiermee is dit het langstlopende project geworden van SOS tot nu toe.

Wereldfestival Meerlo-Wanssum

Door de lange looptijd van het project wordt in 2008 tussentijds het 2e Wereldfestival Meerlo-Wanssum nieuwe stijl gehouden. Hoogtepunten zijn een massaal koor van meer dan 150 vocalisten en Afrikaanse muziekgroepen uit Ethiopië en Ghana.
De traditionele wereldmarkt is inmiddels uitgegroeid tot de omvang van een heuse weekmarkt in een Afrikaanse stad.

Huidige status project

Helaas zijn met het overlijden van mevr. Sonia Doras onze directe contacten met Kalundu View verdwenen. Echter langs andere wegen zijn we tot nu toe in staat geweest op de hoogte te blijven van de status van het project.

Volgens de laatste berichten zijn er 5 leerkrachten werkzaam op de school, die nog steeds onder toezicht staat van de overheid, die tevens de salarissen van de leerkrachten betaald. Tussen de 200 en 250 kinderen krijgen er nog steeds onderwijs.

Klik hier om naar de galerij te gaan.