Project Peru 2018-2019

Ayacucho (Peru) 2018

Inmiddels had er zich een project aangediend dat wel de aangescherpte toelatingstoets kon doorstaan en wel met glans. Het betrof een project van De Peruaanse Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) Mama Alice, die reeds eerder in 2013 net niet als eerste eindigde bij de selectieprocedure en het India project voor zich moest dulden. Toen werden ze evenwel beloond met een stimuleringsbedrag.

Deze stichting timmert echter onverminderd sterk aan de weg in Peru en klopte met haar recente project opnieuw aan bij SOS Meerlo-Wanssum. Het betrof de bouw van een toeristisch opleidingscentrum in Ayacucho (Peru).

Mama Alice is opgericht door de Limburgse Frederique Kallen. Haar organisatie werkt sinds 2005 jaarlijks met 500 kinderen en adolescenten die uit zeer moeilijke thuissituaties komen. Mama Alice werkt in Ayacucho, één van de armste gebieden van Peru.  Bijna alle kinderen komen uit een schrijnende thuissituatie: armoede, vaak gepaard gaand met huiselijk geweld, alcoholisme, seksueel misbruik, slechte hygiëne en ondervoeding. De NGO biedt naschoolse onderwijsbegeleiding, de psychologen en de maatschappelijk werkers helpen de families en er worden diverse vakopleidingen aangeboden. De Projecten van Mama Alice zijn aangedragen door de uit Meerlo afkomstige cineast Marijn Poels, die al vele jaren contacten onderhoud met deze Stichting.

Mama Alice streeft naar duurzaamheid. Daarom bouwt Mama Alice een Toeristisch Training Centrum mét restaurant, waar jaarlijks 100 jongeren opgeleid worden tot ober, barman en kok. Voor deze opleding werd in 2013 de steunbijdrage verleend. Het centrum wordt, onder begeleiding van een Peruaanse ingenieur, gebouwd door jongeren die afgestudeerd zijn aan de vakopleidingen van Mama Alice. Er is gekozen voor duurzaam bouwmateriaal uit de omgeving. In het centrum worden opleidings- en werkplekken gecreëerd voor jongeren die nu geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Het restaurant gaat straks open voor publiek en hiermee genereert de NGO inkomsten. De winst wordt geïnvesteerd in de onderwijs- en psychosociale programma’s van Mama Alice. Het is van belang dat de stichting zelfstandig kan zijn en minder afhankelijk van inkomsten uit Nederland. Maar het mooiste en belangrijkste resultaat is natuurlijk dat al die jongeren die voorheen geen kans hadden op een eerlijk inkomen  na het volgen van een vakopleiding bij Mama Alice, bij de beste restaurants van Ayacucho aan de slag kunnen.

Het project was echter een paar maatjes te groot voor SOS: totaal € 272.000, waarvan reeds € 59.000 was gefinancierd in de aanloopfase. Door de geweldige onderbouwing van het project werd gehoor gevonden bij diverse grote fondsen en Wilde Ganzen. De bijdrage van SOS is toen begrensd op € 25.000 inclusief de bijdrage van Wilde Ganzen, die SOS Meerlo-Wanssum op grond van ervaringen uit het verleden als volwaardige partner aanmerkte. Onze netto-bijdrage kon zo worden teruggebracht tot € 17.858, welke bedrag geheel in 2019 kon worden overgemaakt.

Actuele situatie Project.

Na een geslaagde start in 2019 en een onderscheiding voor de Stichting Mama Alice in dat jaar heeft in Peru dit jaar de wereldwijde Corona Crisis voor een fikse tegenslag voor het project gezorgd, door o.a. het stilvallen van het toerisme. Gezien de worteling van deze organisatie en haar veerkracht hebben we er alle vertrouwen in dat het project zal overleven.

Klik hier om naar de galerij te gaan.