Tussentijdse stimuleringsbijdragen voor projecten 2010-2020

Wanneer in 2010 de financiële positie van SOS Meerlo-Wanssum een flinke groei heeft doorgemaakt, wordt besloten om naast de ondersteuning van de langlopende projecten, tevens sympathie- en/of steunbijdragen te verstrekken aan projecten die bij de verkiezing tot langlopend project niet uitverkoren zijn. Ook voor al deze projecten geldt dat de aandragers een verleden hebben in een van de 6 kerkdorpen van de voormalige Gemeente Meerlo-Wanssum. Tevens moeten al deze projecten beantwoorden aan een of meerdere van de millennium doelen.

In 2010 zijn dit de volgende projecten:

  • € 2.500 voor een uitbreidingsproject van een Orchideeënkwekerij in Bangladesh als onderdeel van een praktijkschool voor 215 dubbel gehandicapte kinderen. Een project van de Stichting Niketan.
  • € 2.500 voor de bescherming van waterputten in Kenya; een project van de Stichting KASFOOC.

In 2013 komen de volgende projecten hiervoor in aanmerking:

  • € 2.500 voor de bouw van een lokaal voor vaardigheidstrainingen en een bibliotheek te Mankulam in Noordelijk Sri-Lanka, voor meisjes en oorlogsweduwen. Een project van de Stichting Mullai.
  • € 2.500 voor de oprichting van een vakopleiding voor kansarme jongeren tot kok vanuit de basis van Mama Alice te Ayacucho in Peru. Een project van de Stichting Mama Alice.

In 2017 zijn dit de volgende projecten:

  • € 2.500 voor de Stichting Manna Home voor een veelbelovend project in India. Het geld is bestemd voor het inwinnen van gedegen juridisch advies om tot een goede basis te komen in India wat betreft het opzetten van een goede stichting-structuur en de verwerving van de benodigde grond.
  • € 5.000 voor de Stichting Sint Martinus, die zich inzet voor de straatkinderen van Rio. Zie hiervoor ook ons eerste project in 1992. Het geld is bedoeld om de advocaten studie te financieren van een van geredde straatkinderen, die zich daarna wil inzetten voor zijn voormalige lotgenoten.

In 2018 is een uitzondering gemaakt voor een bijzonder doel:

  • Een bedrag van € 10.000 is geschonken aan de Stichting Het Wereldpaviljoen in kloosterdorp Steyl. Het Wereldpaviljoen maakt zich sterk voor bewustwording van de Derde Wereld bij kinderen door het creëren van belevingspaviljoens.

Klik hier om naar de galerij te gaan.