School voor weeskinderen in Addis Abeba (Ethiopië) 1995-1997

Kinderen zijn vaak de dupe van burgeroorlogen. In Ethiopië (Afrika) is dat niet anders in de negentiger jaren van de vorige eeuw. In de hoofdstad Addis Abeba zet mevrouw Almaz zich in voor de vele weeskinderen. Frans Poels uit Meerlo werkt destijds (1995) als vrijwilliger in dit Afrikaanse land. Via hem zijn wij in contact gekomen met de Stichting Afrika en het door deze Stichting gesteunde project van mevrouw Almaz. Zij biedt aan 45 weeskinderen permanent onderdak en 85 kansarme kinderen krijgen voeding en scholing vanuit haar tehuis.

Het project omvat:

  • De aanschaf van 3 Friese melkkoeien. De helft van de melk is voor eigen gebruik in het tehuis en de andere helft zal worden verkocht om het voer en verzorging van het vee te kunnen betalen.
  • De bouw van onderdak voor de koeien.
  • De bouw van een eenvoudig klaslokaaltje voor de kleinste kinderen tot 6 jaar.
  • Inrichting van het klaslokaaltje.

Wanneer in 1997 de balans wordt opgemaakt, blijkt dat er dankzij de acties in de zes kerkdorpen door SOS Meerlo-Wanssum HFL 25.400 / € 11.526 bijeen is gebracht. Met dit geld is de bouw van een kleine school gerealiseerd en zijn enkele (Ethiopische) melkkoeien aangeschaft. Vanaf dat moment krijgen zelfs 130 weeskinderen onderwijs in een fatsoenlijk gebouwtje en dankzij de vier koeien krijgen de kinderen elke dag verse melk.
Daarnaast blijft er nog geld beschikbaar voor het salaris van de leerkrachten en een hygiëneprogramma.

Afrika-dag

Ter afsluiting van dit project wordt in en buiten manage Megelsprong te Meerlo het tweede Wereldfestival gehouden onder de naam Afrika-dag. Het is voor het eerst dat deze unieke locatie beschikbaar is voor het Wereldfestival en hier zullen 4 festivals worden gehouden. Hoogtepunt is de landing en demonstratie met een helikopter, met Meerlonaar Roel Hendriks aan de stuurknuppel.

Ondanks het slechte weer, waardoor veel buitenactiviteiten worden afgelast of naar binnen verplaatst moeten worden, vinden toch weer enkele duizenden mensen de weg naar het festival en komen we alsnog uit de kosten.

Huidige status project

Het Ethiopië project is het enig project waarmee SOS Meerlo-Wanssum op dit moment geen contacten meer heeft, vanwege het ontbreken van lokale contactpersonen. we weten alleen dat het project gedurende de eerste jaren na oplevering goed gefunctioneerd heeft.

Klik hier om naar de galerij te gaan.